Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Med hörapparaten Oticon får du 75% bättre talförståelse. Lär dig mer om hörapparaten Oticon Opn.

Hörapparaten Oticon Opn

Hörapparaten Oticon Opn är hörapparaten som öppnar upp din värld. Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Hörapparaten Oticon Opn ökar talförståelsen från 20% till 75% i restaurangliknande miljöer*. Tekniken i hörapparaten Oticon Opn är helt unik.

Se förklaringsfilm om hörapparaten Oticon Opn Osynlig hörapparat*

 • Liknar normal hörsel

 • Hanterar komplexa ljudmiljöer

 • Internetuppkopplad

Hörapparaten Oticon Opn är hörapparaten som öppnar upp din värld och ger dig tillgång till alla ljudkällor i din omgivning - men hur fungerar hörapparaten egentligen? Lär dig av vår förklaringsfilm nedan.

[iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gEJtx4xu3EQ?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen][/iframe]
Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Med hörapparaten Oticon får du 75% bättre talförståelse. Lär dig mer om hörapparaten Oticon Opn.
Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Med hörapparaten Oticon får du 75% bättre talförståelse. Lär dig mer om hörapparaten Oticon Opn.

Med hörapparaten Oticon Opn får du en bättre talförståelse i bullriga miljöer, med mindre ansträngning. Studier visar att tekniken i hörapparaten Oticon Opn, OpnSound Navigator, förbättrar talförståelse från 20% till 75% i miljöer med mycket bakgrundsljud, likt på en restaurang**.

Se förklaringsfilm

Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Med hörapparaten Oticon får du 75% bättre talförståelse. Lär dig mer om hörapparaten Oticon Opn.

Du kanske har erfarenhet av hur det känns att sitta på en familjemiddag och anstränga dig för att följa med i samtalen? Du kanske hör personen som sitter bredvid dig, men har svårt att höra när någon som sitter längre bort pratar? Det kan hörapparaten Oticon Opn förändra.

Hörupplevelsen med Oticon Opn

Vad är skillnaden på hörupplevelsen med hörapparaten Oticon Opn och på hörupplevelsen med traditionella hörapparater? 

 • Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Med hörapparaten Oticon får du 75% bättre talförståelse. Lär dig mer om hörapparaten Oticon Opn.

  När du är öppen för alla ljud - missar du inget. Med hörapparaten Oticon Opn kan du uppleva fördelarna med en hörapparat som öppnar upp hela omgivningen. Du kan lyssna till flera personer som pratar, samtidigt som hörapparatens avancerade brusreduceringssystem ger dig minskad lyssningsansträngning.

  Med hörapparaten Oticon Opn ökar talförståelsen i alla situationer, inklusive situationer där många konversationer förs samtidigt och situationer som präglas av mycket bakgrundsljud. Hörapparaten ger dig åtkomst till alla ljud i din omgivning och du som användare kan välja vad eller vem du vill lyssna på. På så sätt blir din hörupplevelse så lik normal hörsel som möjligt. Du bestämmer vilka ljud du vill lyssna på - inte hörapparaten.

  Resultatet av att använda hörapparaten Oticon Opn är att du får bättre talförståelse - med mindre ansträngning. Det i sin tur gör att du får ökade mental energi till att bland annat lagra och minnas information - även i situationer med mycket bakgrundsljud, likt en familjemiddag. **

   

 • Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Med hörapparaten Oticon får du 75% bättre talförståelse. Lär dig mer om hörapparaten Oticon Opn.


  Hörupplevelsen
  - Traditionella hörapparater

  Innan hörapparaten Oticon Opn lanserades hanterade de flesta hörapparater buller genom att begränsa fokus till en ljudkälla i taget - exempelvis tal rakt framifrån - samtidigt som alla andra ljudkällor dämpades.

  Bakgrundsljud innehåller dock ofta detaljer som är viktiga för talet. När ljuden inte når din hjärna blir du trött eftersom det blir mer ansträngande att följa med i samtalet.***

  Traditionella hörapparater dämpar istället ljuden i din omgivning. På så sätt blir din hörupplevelse onaturlig, begränsad och isolerad. Med hörapparaten Oticon Opn kan du istället få tillgång till alla ljudkällor, men samtidigt kunna urskilja orden som sägs i situationer med mycket bakgrundsljud.

Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Med hörapparaten Oticon får du 75% bättre talförståelse. Lär dig mer om hörapparaten Oticon Opn.

Du hör med din hjärna. Därför behöver du en hörapparat som är tillräckligt snabb för att följa med i hjärnans processer. Det kan hörapparaten Oticon Opn. Oticon har fokuserat på hjärnans processer när hörapparaten Oticon Opn har utvecklats. Hörapparaten Oticon Opn ger stöd till hjärnan och rätt förutsättningar för att skapa förståelse av ljuden vi hör.

Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Med hörapparaten Oticon får du 75% bättre talförståelse. Lär dig mer om hörapparaten Oticon Opn.

Hörapparaten Oticon Opn är byggd på Velox-plattformen som scannar omgivningen 100 gånger per sekund. Det ger dig tillgång till ljud i 360 grader. Det i sin tur ger stöd till hjärnan och rätt förutsättningar för att skapa förståelse av ljuden vi hör. Det är helt unikt.

Hörapparaten Oticon Opn är världens första internetuppkopplad hörapparat. Har du drömt om att kunna styra ljudet i dina hörapparater via trådlös Bluetooth teknik och kommunikation? Nu är det möjligt för Oticon Opn-bakom-örat och för Oticon Opn-i-örat (ITC & ITE), om du har en smartphone. 

Hörapparaten Oticon Opn är världens första internetuppkopplade hörapparat

Ta del av våra instruktionsfilm för att lära dig mer hur du vilka möjligheter det finns med hörapparaten Oticon Opn.

[iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9WQMCfQcyWM?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen][/iframe]
Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Med hörapparaten Oticon får du 75% bättre talförståelse. Lär dig mer om hörapparaten Oticon Opn.

Kontakta oss 0200-111450 Hitta din hörselklinik

*Hörapparaten är osynlig i örat för 8 av 10 användare.

**Le Goff et al, 2016.

***Hornsby et al, 2016.

****Oticon Opn 1, Le Goff m.fl. 2016.

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta hörselklinik