Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

oticon-opn

Hörapparaten Oticon Opn

Hörapparaten Oticon Opn är hörapparaten som öppnar upp din värld. Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Hörapparaten Oticon Opn ökar talförståelsen från 20% till 75% i restaurangliknande miljöer*.

opn-oticon-tekniken

Med hörapparaten Oticon Opn får du en bättre talförståelse i bullriga miljöer, med mindre ansträngning. Studier visar att tekniken i hörapparaten Oticon Opn, OpnSound Navigator, förbättrar talförståelse från 20% till 75% i miljöer med mycket bakgrundsljud, likt på en restaurang**.

oticon-opn-komplexa-ljudmiljoer-horapparat

Du kanske har erfarenhet av hur det känns att sitta på en familjemiddag och anstränga dig för att följa med i samtalen? Du kanske hör personen som sitter bredvid dig, men har svårt att höra när någon som sitter längre bort pratar? Det kan hörapparaten Oticon Opn förändra.

Är du intresserad av att prova Opn? Varmt välkommen att kontakta oss. Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret så kontaktar vi dig.

*
*
*
Hör bättre, kom ihåg mer - med mindre ansträngning. Med hörapparaten Oticon får du 75% bättre talförståelse. Lär dig mer om hörapparaten Oticon Opn.

Du hör med din hjärna. Därför behöver du en hörapparat som är tillräckligt snabb för att följa med i hjärnans processer. Det kan hörapparaten Oticon Opn. Oticon har fokuserat på hjärnans processer när hörapparaten Oticon Opn har utvecklats. Hörapparaten Oticon Opn ger stöd till hjärnan och rätt förutsättningar för att skapa förståelse av ljuden vi hör.

Hörapparaten Oticon Opn är byggd på Velox-plattformen som scannar omgivningen 100 gånger per sekund. Det ger dig tillgång till ljud i 360 grader. Det i sin tur ger stöd till hjärnan och rätt förutsättningar för att skapa förståelse av ljuden vi hör.

Vad är skillnaden på hörupplevelsen med hörapparaten Oticon Opn och på hörupplevelsen med traditionella hörapparater? 

  • När du är öppen för alla ljud - missar du inget. Med hörapparaten Oticon Opn kan du uppleva fördelarna med en hörapparat som öppnar upp hela omgivningen. Du kan lyssna till flera personer som pratar, samtidigt som hörapparatens avancerade brusreduceringssystem ger dig minskad lyssningsansträngning. 

     


  • Hörupplevelsen
    - Traditionella hörapparater

    Traditionella hörapparater dämpar istället ljuden i din omgivning. På så sätt blir din hörupplevelse onaturlig, begränsad och isolerad. Med hörapparaten Oticon Opn kan du istället få tillgång till alla ljudkällor, men samtidigt kunna urskilja orden som sägs i situationer med mycket bakgrundsljud.

Hörapparaten Oticon Opn är världens första internetuppkopplad hörapparat. Har du drömt om att kunna styra ljudet i dina hörapparater via trådlös Bluetooth teknik och kommunikation? Nu är det möjligt för Oticon Opn-bakom-örat och för Oticon Opn-i-örat (ITC & ITE), om du har en smartphone. 

Internetuppkopplade hörapparater

*Le Goff et al, 2016.

**Den minsta modellen av Oticon Opn allt-i-örat är osynlig i örat för 8 av 10 användare.

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik