Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

Ditt öra & örats anatomi

Hur hör du? Ditt öra hjälper oss att fånga in ljud. Ditt öra består av olika delar; ytterörat, mellanörat och innerörat som på olika sätt hjälper dig att höra ljuden i vår omgivning. Lär dig mer om ditt öra och örats anatomi, scrolla lite längre ned på sidan.

Örat hjälper oss att uppfatta ljud. Lär dig om hur vårt öra fungerar och om örats alla delar. Få information om vårt öra på Audika.se. Lär dig om ytterörat.

Formen på vårat ytteröra liknar en tratt. Formen gör att det blir enklare för örat att fånga upp och förstärka ljud. Ytterörat fångar upp ljudvågorna som finns i vår omgivning. Sedan styrs ljudvågorna vidare genom hörselgången till trumhinnan.

Örat hjälper oss att uppfatta ljud. Lär dig om hur vårt öra fungerar och om örats alla delar. Få information om vårt öra på Audika.se. Lär dig om mellanörat.

Förutom trumhinnan består mellanörat av tre små ben: hammaren, städet och stigbygeln. Benens uppgift är att förstärka ljudet och föra det vidare till innerörat samt att dämpa ljud så att hörseln skyddas.

Örat hjälper oss att uppfatta ljud. Lär dig om hur vårt öra fungerar och om örats alla delar. Få information om vårt öra på Audika.se. Lär dig om innerörat.

När ljudvågorna når det så kallade Ovala fönstret börjar det vibrera. Det leder till att vätskan i hörselsnäckan sätts i rörelse. På så sätt stimulerar flimmerhåren i hörselsnäckan som i sin tur skapar elektriska impulser som, via hörselnerven, överförs till hjärnan.

Örat hjälper oss att uppfatta ljud. Lär dig om hur vårt öra fungerar och om örats alla delar. Få information om vårt öra på Audika.se. Lär dig om hjärnan och örat.

När de elektriska impulserna skickas vidare till hjärnan behandlas informationen av hjärnan. Det är hjärnan som bearbetar och tolkar information. Det är först när hjärnan tar emot de elektriska impulserna som vi faktiskt förstår vilka ljud vi hör.

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik