Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

Förebygg nedsatt hörsel

Hörseln är ett av våra värdefullast sinnen. Hörseln gör det bland annat möjligt för oss att kommunicera, skapa relationer och förenas med andra människor. Hörseln är det enda sinnet som är aktivt hela tiden – även när vi sover. Vad kan du göra för att försöka förebygga en eventuell hörselnedsättning?

Vi ska vara rädda om vår hörsel - Henrik vår legitimerade audionom ger tips på hur vi kan förebygga nedsatt hörsel.

Skydda din hörsel

Henrik, en av Audikas legitimerade audionomer, ger dig tips och råd för vad du kan göra för att förebygga nedsatt hörsel. Det finns egentligen en gyllene grundregel - undvik att exponera dig för mycket hög ljudvolym. När du vistas i miljöer med mycket höga ljud, exempelvis på konserter - använd öronproppar eller andra former av hörselskydd.

Fler rekommendationer för att förebygga nedsatt hörsel

  • Förebygg nedsatt hörsel - vad är vårt första tips?

    Använd hörselskydd om du utsätter din hörsel för höga volymer – oavsett om du är på arbetet, hemma, på en rockkonsert eller på språng!

  • Förebygg nedsatt hörsel - vad är vårt andra tips?

    Undvik att utsätta dina öron och din hörsel för höga/skadliga ljud under mer än 60 minuter i sträck. Låt öronen och hörsel vila. 

  • Förebygg nedsatt hörsel - vad är vårt tredje tips?

    Ta en paus om du måste vistas på mycket bullrig plats – låt dina öron vila sig då och då någonstans där det är tyst.

Fakta om hörsel - visste du att...

Ljud mäts i decibel (dB). Ju högre siffra, desto högre ljud. Exponering för mer än 85 dB under flera timmar om dagen kan enligt de flesta audionomer orsaka hörselskador. Men hur känns 85 dB, och när är högt ljud för högt? För att ge dig en uppfattning om detta har vi angivit några typiska ljudnivåer.

Fakta om nedsatt hörsel

Ett normalt samtal: 60 dB 

En hårt trafikerad gata: 75–85 dB

En gräsklippare: 90 dB

En motorsåg: 100–120 dB

En tung lastbil, sju meter bort: 100 dB

Hög musik som spelas på en mobil: 112 dB

En bil som tutar högt: 110 dB

En rockkonsert: 120 dB

En ambulanssirén: 120 dB

En jetmotor: 140 dB


Nedsatt hörsel?

Även om man försöker minimera risken för nedsatt hörsel kan det ändå vara så att en hörselnedsättning kan uppstå. Om du upplever nedsatt hörsel - rekommenderar vi dig att boka ett hörseltest. Det är första steget till att förbättra sin hörsel. 

Tecken på nedsatt hörsel Hörselprocessen Boka ett hörseltest

Mer om hörsel

Kontakta oss

*
*
*
*
*
Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik