Hörseltest i Uppsala

Vi har valt att avsluta vårt uppdrag med Region Uppsala inom primär hörselrehabilitering. Det främsta skälet är att vi bedömer att vi inte kan ge den hörselvård vi vill framöver med det avtal vi har idag. Vi är fullbokade tills avtalstiden löper ut i februari 2024 vilket innebär att vi inte har någon möjlighet att ta emot nya tidsbokningar för hörseltest eller utprovning av hörapparater på våra hörselkliniker i Uppsala.

Behöver du hjälp med din hörsel rekommenderar vi att du kontaktar en audionommottagning i Uppsala län för att få stöd. Även du som står på väntelistan kan ta kontakt med befintliga vårdgivare. 
Kontaktuppgifter: Audionommottagningar i Uppsala län.   

Mer information kommer också att finnas tillgänglig via 1177.se.
Har du frågor om din vård, kontakta 1177.

För dig som är under pågående hörselrehabilitering hos oss är du välkommen fram tills att vårt avtal upphör, dvs till och med februari 2024. Därefter kommer du få din hörselvård tillgodosedd av en annan vårdgivare. 

Se generella frågor och svar, som finns på informationsbladet.

1177.se
Ansvarig: Region Uppsala

Aktuellt meddelande: 1177.se/uppsala-lan/nyhet