Hörapparat & gratis hörseltest hos audionom i Uppsala

Audika är experter på hörsel och kan hjälpa dig att höra bättre. Till Audikas hörselkliniker i Uppsala är du välkommen utan remiss. Våra legitimerade audionomer hjälper dig bland annat med att testa din hörsel och att prova ut hörapparat. 

 

Snabbfakta - Audika i Uppsala

 • Audika har 2 hörselkliniker i Uppsala. Hitta hörselklinik i Uppsala.

 • Hörseltest i Uppsala kostar 200 kr (frikort gäller). Du behöver ingen remiss. Boka hörseltest.

 • Hörapparat i Uppsala kan provas ut både ur regionens sortiment och ur Audikas privata sortiment. Hörapparat i Uppsala.

 • Audika arbetar på uppdrag av Region Uppsala.

 • Audikas audionomer i Uppsala är legitimerade.

Boka rådgivning av hörapparat och gratis hörseltest hos Audikas legitimerade audionomer på Audikas hörselkliniker i Uppsala. Ingen remiss krävs.

Vart ligger din närmaste hörselklinik i Uppsala? Audika har 2 hörselkliniker i Östergötland. På våra hörselkliniker får du hjälp med att testa din hörsel, prova ut hörapparat och/eller andra hörselhjälpmedel samt hjälp med service av dina hörapparater. Du kan också få hjälp med enklare service och köpa tillbehör till dina hörapparater på kliniken med reception.

Vart ligger din närmaste hörselklinik i Uppsala? Här hittar du alla adresser till Audikas hörselkliniker i Uppsala. Vill du veta mer om hörselklinikens öppettider eller få vägbeskrivning? Klicka på länken till hörselkliniken så kommer du till hörselklinikens sida.

 

1177 hittar du alla hörselkliniker i Uppsala som är auktoriserade av Region Uppsala.

Boka rådgivning av hörapparat och gratis hörseltest hos Audikas legitimerade audionomer på Audikas hörselkliniker i Uppsala. Ingen remiss krävs.

Hörseltest i Uppsala är kostnadsfritt och du behöver ingen remiss för att boka en tid. Hörseltestet genomförs av någon av våra legitimerade audionomer och besöket tar ungefär en timme.Vill du veta mer om hörseltestet - hur det går till och vad som kännetecknar nedsatt hörsel?

Mer om hörseltest i Uppsala

Vilket är det vanligaste kännetecknet för nedsatt hörsel? Det finns inte bara ett tecken på att din hörsel kan vara nedsatt, olika personer kan märka olika typer av tecken på nedsatt hörsel. Kontrollera dig själv och fundera på vad du skulle svara på frågorna nedan:

 • Måste du höja volymen på tv:n?

 • Upplever andra att du ofta frågar "vad sa du"?

 • Behöver du be andra att upprepa sig?

 • Har du svårt att delta i samtal på caféer och/eller restauranger? 

 • Har du hörapparat sedan tidigare men som inte hjälper dig lika bra längre?

 

Stämmer ovan påståenden in på hur du upplever din hörsel? Då kan det vara dags att kolla din hörsel och boka en tid för ett hörseltest på någon av våra hörselkliniker i Uppsala. Hörseltest i Uppsala är kostnadsfritt och ingen remiss av varken läkare eller vårdcentral behövs för att boka en tid. Ring oss eller fyll i vårt bokningsformulär för att boka ett hörseltest i Uppsala.

Formulär boka hörseltest

0200-111450 

Hörseltestet görs i en ljudisolerad miljö av en av våra legitimerade audionomer. Audionomen utför olika typer av hörselmätningar. Du kommer bland annat få lyssna på en serie av toner där din uppgift är att notera vilka toner du hör. u kommer också att få genomföra ett tal-test där din uppgift är att upprepa orden som sägs.

Resultatet av hörseltestet visar om din hörsel är normal eller nedsatt. Du får information om vad du hör och eventuellt inte hör. Hör du ljusa och/eller mörka frekvenser? Är det svårare för dig att höra ljusa eller mörka röster? Det får du reda på när du har gjort hörseltestet.

Om du har nedsatt hörsel och din audionom bedömer att du kan vara hjälpt av hörapparat är rekommendationen att prova ut hörapparat. Hörapparat är det vanligaste hjälpmedlet för att behandla en hörselnedsättning. Vad finns det för olika hörapparater och vad kostar det att prova ut en hörapparat i Uppsala?

Läs mer om hörapparat i Uppsala

 

Boka rådgivning av hörapparat och gratis hörseltest hos Audikas legitimerade audionomer på Audikas hörselkliniker i Uppsala. Ingen remiss krävs.

I Uppsala, kan du prova ut hörapparat ur Region Uppsalas upphandlade sortiment eller ur Audikas privata sortiment av hörapparater. Hur mycket kostar det att prova ut hörapparat ur Region Uppsalas sortiment, vem bör använda hörapparat och varför är det viktigt att använda hörapparat?

Mer om hörapparat i Uppsala

Om du provar ut hörapparat ur Region Uppsalas sortiment betalar du 300 kr i egenavgift, oavsett om du provar ut en eller två hörapparater. Om du väljer att prova ut hörapparat ur Audikas privata sortiment betalar du den faktiska kostnaden för hörapparaten. Det är ingen besöksavgift för besöket.

 

En hörapparat är ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel. Hörapparaten kan hjälpa dig till en bättre hörsel. Om du har nedsatt hörsel, är berättigad hörapparat och att din legitimerade audionom bedömer att du kan vara hjälp av hörapparat är rådet att prova ut hörapparat. Du får hjälp med val av din hörapparat från din legitimerade audionom. Audionomen utgår från din hörselnedsättning, dina behov och din livssituation i sina rekommendationer.

Det finns inte en hörapparat för alla. Din hörsel är unik och likaså din hörselnedsättning. Det är ditt individuella behov som styr valet av hörapparat. 

Läs mer om hörapparater

 

Anledningarna är många. Att behandla nedsatt hörsel med hjälp av hörapparat är viktigt eftersom det kan medföra konsekvenser som kommunikationssvårigheter, ökad trötthet och social isolering. Fördelarna med att behandla nedsatt hörsel är många men framförallt kan det hjälpa dig att behålla ditt aktiva och sociala liv. Mer i detalj kan du med hjälp av hörapparat:

 • Höra vad andra säger

 • Delta i konversationer

 • Föra samtal i miljöer med mycket bakgrundsljud, likt caféer och restauranger

 • Behålla ditt aktiva och sociala liv

 

Vart i Uppsala kan du prova ut hörapparat?

Hitta hörselklinik i Uppsala


Boka rådgivning av hörapparat och gratis hörseltest hos Audikas legitimerade audionomer på Audikas hörselkliniker i Uppsala. Ingen remiss krävs.

Audionomerna som jobbar hos Audika i Uppsala är legitimerade. Det betyder att audionomerna har en treårig universitetsutbildning från Socialstyrelsen. Du träffar våra audionomer på våra hörselkliniker i Uppsala. Hur kan Audikas legitimerade audionomer hjälpa dig?

Audikas legitimerade audionomer i Uppsala  hjälper dig att höra bättre. I detalj, hjälper audionomerna dig med:

 • Att göra hörseltester

 • Genomföra en behovsbedömning

 • Lägga upp rehabiliteringsplaner

 • Prova ut hörapparater och/eller hörselhjälpmedel

 • Arbetsplatsanpassning

 • Prova ut formgjutna hörselskydd

 • Ge kommunikationsråd

 

Audikas legitimerade audionomer i Uppsala är experter på hörsel och hjälper dig att nå din fulla hörselpotential.

Närmaste audionom i Uppsala