Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

Nedsatt hörsel är vanligt och det finns vanliga tecken på nedsatt hörsel.

Tecken på nedsatt hörsel

Tecken på nedsatt hörsel kan upptäckas på olika sätt. Oavsett vilket tecken du märker, innebär nedsatt hörsel att det blir svårare att höra vissa ljud. Lär dig mer om tecken på nedsatt hörsel, scrolla eller använd länkarna för att navigera dig:

Nedsatt hörsel brukar graderas som lätt, måttlig eller grav. Om du upplever att du har tecken på nedsatt hörsel och det visar sig att du har svårt att höra ljud mellan 25 till 40 decibel kan det innebära att din hörsel är lätt nedsatt. Vid måttligt nedsatt hörsel har du svårt att höra mellan 41 till 70 dB och vid gravt nedsatt hörsel hör du inte ljud mellan 71 till 90 dB. Den lägsta ljudnivå som personer med mycket gravt nedsatt hörsel kan höra är cirka 95 dB. Första steget till en bättre hörsel är att göra ett hörseltest.

 • Ungefär en av sex har nedsatt hörsel (ungefär 1,5 miljoner människor).

 • Vid 65 års ålder har en av tre nedsatt hörsel.

 • Nedsatt hörsel är det tredje vanligaste hälsoproblemet bland vuxna.

 • I genomsnitt väntar människor i åtta år innan de söker hjälp.

Svara på några enkla frågor om din hörsel och få en indikation på om det kan vara så att du har tecken på nedsatt hörsel. Om nedan påståenden stämmer in på dig rekommenderar vi dig att kontakta oss för att boka hörseltest.

 • Tycker jag att andra pratar tyst?
 • Upplever jag att det är svårt att följa med i konversationer när många pratar samtidigt?
 • Har jag svårt att höra samtalen när jag är på restaurang, café eller i annan miljö som har mycket bakgrundsljud?
 • Tycker jag att det är svårt att höra vad som sägs när jag sitter i bilen?
 • Behöver jag ofta be andra att upprepa sig?
 • Svarar jag ofta "Vad sa du?" på frågor som ställs till mig?

Fyll i dina kontaktuppgifter i bokningsformuläret så ringer vi upp dig och hittar en tid som passar dig.

*
*
*

Det är viktigt att behandla nedsatt hörsel direkt när den upptäcks så att du kan fortsätta leva ditt aktiva och sociala liv, utan att påverkas av din nedsatta hörsel. Läs mer om om fördelarna med att behandla nedsatt hörsel.

 • Fördelar

  Genom att behandla nedsatt hörsel är det möjligt att behålla ett aktivt och socialt liv utan att välmåendet eller livskvalitet påverkas negativt av den nedsatta hörseln. Gå på caféer och restauranger igen, hör vad andra säger utan att behöva fråga om och ha möjlighet att delta i konversationer där många pratar samtidigt. 

 • Konsekvenser

  Nedsatt hörsel påverkar människor på olika sätt. Studier har visat att nedsatt hörsel kan leda till vissa känslomässiga och social konsekvenser, om den inte behandlas. Bland annat kan nedsatt hörsel, som inte behandlas, leda till mer ansträngning för hjärna, trötthet och att personer undviker sociala tillställningar.

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik