Nedsatt hörsel

Örat är ett av våra mest detaljrika sinnesorgan. Precis som andra delar av våra kroppar påverkas även örat av åldrande och dagligt slitage -  och det kan leda till nedsatt hörsel. Hur känner vi egentligen igen nedsatt hörsel?

 • Vad sa du? Hur känner vi igen nedsatt hörsel? Lär dig hur upptäcker nedsatt hörsel.

  Tecken på nedsatt hörsel

  Tecknen på nedsatt hörsel kan vara vaga och utvecklas långsamt, men de kan också vara tydliga och uppstå plötsligt. Oavsett vilket så blir det svårare att höra vissa ljud. Du kanske hör att andra pratar men kanske inte kan inte urskilja vad de säger.

   

  Du kanske ofta ber folk att upprepa vad de sagt, och du kanske tycker att det är svårt att höra i miljöer med mycket buller, exempelvis på restauranger eller caféer.  Du kanske också har svårt att delta i konversationer som förs i bilen eller när många pratar samtidigt. Om du känner igen dessa tecken rekommenderar vi att du bokar ett hörseltest. Vi hjälper dig till en bättre hörsel.

Är din hörsel nedsatt?

Nedsatt hörsel kan upptäckas på olika sätt. Gör vårt digitala hörseltest genom att svara på fem enkla frågor om hur du hör i olika vardagssituationer och få en förståelse för din hörsel.
Gör vårt digitala hörseltest
 • Fråga 1/5

  Upplever du att människor omkring dig mumlar eller talar tyst?
  Ja Nej
 • Fråga 2/5

  Behöver du skruva upp volymen för att höra tv:n?
  Ja Nej
 • Fråga 3/5

  Ber du ofta dina familjemedlemmar och dina vänner att upprepa vad de just sagt?
  Ja Nej
 • Fragå 4/5

  Måste du titta på människor för att förstå vad de säger?
  Ja Nej
 • Fråga 5/5

  Har du upptäckt att du inte längre hör vissa vardagliga ljud, som fågelsång, fotsteg och ljudet från blinkersen i bilen?
  Ja Nej

Upptäck nedsatt hörsel

Svara på några enkla frågor om din hörsel. Om dina svar är ja, rekommenderar vi dig att kontakta oss för att boka ett hörseltest.

 • Tycker jag att andra pratar tyst?
 • Upplever jag att det är svårt att följa med i konversationer när många pratar samtidigt?
 • Har jag svårt att höra samtalen när jag är på restaurang, café eller i annan miljö som har mycket bakgrundsljud?
 • Tycker jag att det är svårt att höra vad som sägs när jag sitter i bilen?
 • Behöver jag ofta be andra att upprepa sig?
 • Svarar jag ofta "Vad sa du?" på frågor som ställs till mig?

 

Boka ett hörseltest  Ring 0200-111450

Fakta om nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel brukar graderas som lätt, måttlig eller grav. Om du upplever att du har nedsatt hörsel och det visar sig att du har svårt att höra ljud mellan 25 till 40 decibel kan det innebära att du har en lätt hörselnedsättning. Vid måttligt nedsatt hörsel har du svårt att höra mellan 41 till 70 dB och om du har en grav hörselnedsättning hör du inte ljud mellan 71 till 90 dB. Den lägsta ljudnivå som personer med mycket gravt nedsatt hörsel kan höra är cirka 95 dB.

Audika hjälper dig som har lätt eller måttlig hörselnedsättning. Oftast behandlas nedsatt hörsel med hörapparater. Vilka hörapparater finns det? 

Läs mer om hörapparater

 • Nedsatt hörsel i siffror

 • Ungefär en av sex har nedsatt hörsel (ungefär 1,5 miljoner människor).

 • Vid 65 års ålder har en av tre nedsatt hörsel.

 • Nedsatt hörsel är det tredje vanligaste hälsoproblemet bland vuxna.

 • I genomsnitt väntar människor i åtta år innan de söker hjälp.

Hur vanligt är det med nedsatt hörsel?

En av sex vuxna upplever någon grad av hörselnedsättning

 • Hörselnedsättning är det tredje vanligaste hälsoproblemet bland vuxna i världen och miljoner människor lever med en hörselnedsättning.
 • Om en hörselnedsättning inte behandlas kan det påverka livskvaliteten – umgängeslivet kan bli ansträngande när du kanske inte hör orden som sägs eller kan delta i konversationer på samma sätt som förut. Det kan ibland leda till att man väljer att avstå från sociala aktiviteter.

Varför bör nedsatt hörsel behandlas?

 • Upplev fördelarna med att behandla nedsatt hörsel

  Fördelar

  Genom att behandla din hörselnedsättning är det möjligt att du kan behålla ditt aktiva och sociala liv utan att ditt välmående eller livskvalitet påverkas negativt av din nedsatta hörsel. Gå på caféer och restauranger igen, hör vad andra säger utan att behöva fråga om och ha möjlighet att delta i konversationer där många pratar samtidigt. 

 • Ta hand om din hörsel, behandla hörseln om den är nedsatt. Att inte behandla nedsatt hörsel kan medföra vissa konsekvenser.

  Konsekvenser

  Hörselnedsättningar påverkar människor på olika sätt, men studier har kopplat obehandlade hörselnedsättningar till ett antal känslomässiga och sociala konsekvenser. Bland annat kan obehandlad hörselnedsättning leda till mer ansträngning för hjärna, trötthet och att personer undviker sociala tillställningar.

Hur går det till?

Första steget till en bättre hörsel är ett hörseltest - men hur går ett hörseltest till? Vad kostar det? Vad kostar en hörapparat?

Läs mer om hörselprocessen

Mer om hörsel

Kontakta oss

*
*
*
*
*
Hörselklinik

Hitta din närmaste
hörselklinik

Hitta din hörselklinik