Upplever du nedsatt hörsel? Hör du dåligt? Få information om vanliga tecken på nedsatt eller dålig hörsel och hur nedsatt hörsel kan behandlas. Vi hjälper dig.

Tecken på nedsatt hörsel

Frågar du ofta"vad sa du?" Det kan vara ett tecken på att din hörsel är nedsatt. Tecken på nedsatt hörsel kan upptäckas på olika sätt. Oavsett vilket tecken du märker, innebär nedsatt hörsel att det blir svårare att höra vissa ljud. Upplever du nedsatt hörsel? Gör ett hörseltest.

Digitalt hörseltest Boka ett hörseltest Hitta din hörselklinik

Testa dig själv, ta fram dina hörlurar och ställ in dem på medelhög volym. Hör du de höga frekvenserna? Om inte, kan det vara dags att göra ett hörseltest.

[iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0IVm1uLVKeE?controls=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen][/iframe]
Upplever du nedsatt hörsel? Hör du dåligt? Få information om vanliga tecken på nedsatt eller dålig hörsel och hur nedsatt hörsel kan behandlas. Vi hjälper dig.

Testa om du har nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel kan upptäckas på olika sätt. Gör vårt digitala hörseltest genom att svara på fem enkla frågor om hur du hör i olika vardagssituationer och få en förståelse för din hörsel.
Gör vårt digitala hörseltest
 • Fråga 1/5

  Upplever du att människor omkring dig mumlar eller talar tyst?
  Ja Nej
 • Fråga 2/5

  Behöver du skruva upp volymen för att höra tv:n?
  Ja Nej
 • Fråga 3/5

  Ber du ofta dina familjemedlemmar och dina vänner att upprepa vad de just sagt?
  Ja Nej
 • Fragå 4/5

  Måste du titta på människor för att förstå vad de säger?
  Ja Nej
 • Fråga 5/5

  Har du upptäckt att du inte längre hör vissa vardagliga ljud, som fågelsång, fotsteg och ljudet från blinkersen i bilen?
  Ja Nej

Nedsatt hörsel brukar graderas som lätt, måttlig eller grav. Om du upplever att du har nedsatt hörsel och det visar sig att du har svårt att höra ljud mellan 25 till 40 decibel kan det innebära att din hörsel är lätt nedsatt. Vid måttligt nedsatt hörsel har du svårt att höra mellan 41 till 70 dB och vid gravt nedsatt hörsel hör du inte ljud mellan 71 till 90 dB. Den lägsta ljudnivå som personer med mycket gravt nedsatt hörsel kan höra är cirka 95 dB.

Audika hjälper dig som har lätt eller måttligt nedsatt hörsel. Det första steget är att boka tid för ett hörseltest. Vad innebär ett hörseltest och vad kostar det? Klicka på länken nedan för mer information.

Hörseltest

 • Ungefär en av sex har nedsatt hörsel (ungefär 1,5 miljoner människor).

 • Vid 65 års ålder har en av tre nedsatt hörsel.

 • Nedsatt hörsel är det tredje vanligaste hälsoproblemet bland vuxna.

 • I genomsnitt väntar människor i åtta år innan de söker hjälp.

Svara på några enkla frågor om din hörsel och få en indikation på om det kan vara så att du har tecken på nedsatt hörsel. Om nedan påståenden stämmer in på dig rekommenderar vi dig att kontakta oss för att boka ett hörseltest.

 • Tycker jag att andra pratar tyst?
 • Upplever jag att det är svårt att följa med i konversationer när många pratar samtidigt?
 • Har jag svårt att höra samtalen när jag är på restaurang, café eller i annan miljö som har mycket bakgrundsljud?
 • Tycker jag att det är svårt att höra vad som sägs när jag sitter i bilen?
 • Behöver jag ofta be andra att upprepa sig?
 • Svarar jag ofta "Vad sa du?" på frågor som ställs till mig?

 

Boka ett hörseltest 0200-111450

Det är viktigt att behandla nedsatt hörsel direkt när den upptäcks så att du kan fortsätta leva ditt aktiva och sociala liv, utan att påverkas av din nedsatta hörsel. Läs mer om om fördelarna med att behandla nedsatt hörsel lite längre ned på sidan.

 • Upplever du nedsatt hörsel? Hör du dåligt? Få information om vanliga tecken på nedsatt eller dålig hörsel och hur nedsatt hörsel kan behandlas. Vi hjälper dig.

  Fördelar

  Genom att behandla nedsatt hörsel är det möjligt att behålla ett aktivt och socialt liv utan att välmåendet eller livskvalitet påverkas negativt av den nedsatta hörseln. Gå på caféer och restauranger igen, hör vad andra säger utan att behöva fråga om och ha möjlighet att delta i konversationer där många pratar samtidigt. 

 • Upplever du nedsatt hörsel? Hör du dåligt? Få information om vanliga tecken på nedsatt eller dålig hörsel och hur nedsatt hörsel kan behandlas. Vi hjälper dig.

  Nedsatt hörsel påverkar människor på olika sätt. Studier har visat att nedsatt hörsel kan leda till vissa känslomässiga och social konsekvenser, om den inte behandlas. Bland annat kan nedsatt hörsel, som inte behandlas, leda till mer ansträngning för hjärna, trötthet och att personer undviker sociala tillställningar.

Tycker du att du hör dåligt? Misstänker du att du har dålig hörsel? Om du misstänker att du har dålig hörsel rekommenderar vi dig att kontakta oss för att få hjälp. Vi hjälper dig att boka en tid för ett hörseltest, som är det första steget till en bättre hörsel. Varmt välkommen.

Boka ett hörseltest Hitta din hörselklinik

Mer om hörsel

Kontakta oss

*
*
*
*
*
Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik