Låt oss hjälpa dig med din hörsel även i Corona-tider, läs mer på sidan: Audika & Corona.

Orsaker till nedsatt hörsel

Även om man kan få nedsatt hörsel i alla åldrar uppstår hörselnedsättningar oftast efter 65 års ålder. En hörselnedsättning kan också vara medfödd eller orsakas av infektioner eller skador. Oavsett orsak så blir de flesta hjälpta av att använda hörapparat.

Boka ett hörseltest Hörapparater

Vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är stigande ålder

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Åldern är den enskilt största orsaken till hörselnedsättningar. Hörseln försämras gradvis för de flesta av oss när vi åldras, på grund av det dagliga slitaget på våra hörselsystem. När din hörsel börjar försämras blir det allt svårare att höra svaga röster och högfrekventa ljud, exempelvis barn- och kvinnoröster. Man kan också få svårare att höra när det är mycket bakgrundsljud

Eftersom hörseln försämras gradvis är det inte säkert att du inser att du förlorat en del av din förmåga att höra. Åldersrelaterade hörselnedsättningar upptäcks ofta av familjemedlemmar innan den hörselskadade själv blivit medveten om det.

Bullerskador förekommer ofta om du exponerat din hörsel för mycket höga ljud - använd hörselskydd!

Bullerskador

Upprepad exponering mot höga ljudnivåer är en annan vanlig orsak till hörselnedsättningar – detta brukar kallas bullerskador. När man utsätts för alltför högt ljud under alltför lång tid skadas de känsliga hårcellerna i innerörat och dör. När antalet hårceller minskar förlorar du förmågan att höra.

Militärer, musiker, förskolelärare, fabriksarbetare, byggnadsarbetare – för att nämna några – löper större risk för att utveckla bullerskador. Men du kan också få hörselskador från livespelningar eller om du lyssnar på musik i hörlurar med hög volym. Vi rekommenderar därför att du bär hörselskydd när du utsätts för riktigt högt ljud – och att du vrider ned volymen när du använder hörlurar.

Olika typer av hörselnedsättning

Det finns olika typer av hörselnedsättning. Våra audionomer har kunskap om många olika former av hörselnedsättningar och vi har ett stort urval hörapparater för lätta och måttliga hörselnedsättningar.

Sensorineural hörselnedsättning

Sensorineural hörselsnedsättning är den vanligaste formen av hörselnedsättning. Den orsakas oftast av den naturliga åldrandeprocessen, men den kan även uppstå på grund av alltför stor exponering mot buller. Den kan påverka ljudets klarhet och förstärkning samt göra att röster förvrängs eller låter otydliga.

Sensorineural hörselnedsättning

 • De vanligaste orsakerna till sensorineural hörselnedsättning:

 • Frekvent exponering för höga ljud

 • Naturligt åldrande

 • Ärftliga faktorer

 • Sjukdomar och infektioner

Medfödd hörselnedsättning

Medfödd hörselnedsättning

I de flesta fall visar sig en medfödd hörselnedsättning redan direkt efter födseln, och den kan bero på ärftliga eller icke ärftliga faktorer. Man tror att över 50 procent av alla hörselnedsättningar beror på genetiska faktorer. Hörselnedsättningar på grund av genetiska defekter kan vara medfödda eller uppstå senare i livet. Icke-genetiska orsaker kan bero på låg födelsevikt eller en sjukdom eller infektion under graviditeten, exempelvis mässling eller herpes simplex-virus.

Skydda dina öron

Var rädd om din hörsel – skydda din hörsel i situationer som utsätter din hörsel för stora utmaningar.

 • Miljöer med mycket bakgrundsljud kan påverka din hörsel negativt

  Var inte för ofta i miljöer där du måste prata högt för att överrösta bakgrundsljudet.

 • Hörselskydd kan skydda din hörsel

  Använd hörselskydd i situationer där du utsätts för mycket höga ljud.

 • Öronproppar är A och O på en konsert för att skydda din hörsel

  Använd öronproppar i miljöer som utsätter dina öron för mycket hög volym, exempelvis på konserter.

Ta hand om din hörsel

Oavsett vilken orsak som har lett till en hörselnedsättning är det viktigt att behandla den. Dels för att en obehandlad hörselnedsättning kan leda till sociala konsekvenser - att du väljer att undvika social aktiviteter för att det kan vara ansträngande att höra när många pratar samtidigt, men också för att det kan leda till fysiska konsekvenser - att du att du blir tröttare för att det går år mycket energi till att försöka urskilja orden som sägs. 

Första steget till en bättre hörsel är ett hörseltest. Vad kostar det? Hur bokar du? Hur går det till?

Hörselprocessen

Mer om hörsel

Kontakta oss

*
*
*
*
*
Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta din hörselklinik