Aktiv användning av hörapparater kan skydda mot demens - lär dig om sambandet mellan hörselnedsättning och demens.
Blogginlägg

Aktiv användning av hörapparat kan skydda mot demens - läs mer här!

2020-10-22 00:00:00 • 1 minut att läsa

Tags • Hörsel

Studie om sambandet mellan demens och nedsatt hörsel

En ny studie om sambandet mellan demens och nedsatt hörsel har publicerats av The Lancet Commission. Slutsatsen av studien är att aktiv användning av hörapparater kan skydda många personer mot demens. Det är därför viktigt att behandla en hörselnedsättning.

Kunskapen om varför demens utvecklas och vad som kan bromsa samt förhindra den negativa utvecklingen har varit begränsad. Tack vare en ny studie (”Dementia Prevention, Intervention and Care”, publicerad av The Lancet Commission i juli 2020), har man nu kommit fram till vilka riskfaktorer som främst påverkar utvecklingen av demens och vilka hjälpmedel som kan förhindra samt bromsa utvecklingen. 

En obehandlad hörselnedsättning anses vara den främsta påverkansbara riskfaktorn för utveckling av demens. En minskad hörselförmåga kan påverka den kognitiva förmågan. Ju färre ljud och intryck som når vår hjärna, desto mindre tränas vår kognition och vår hjärn får arbeta med högre ansträngning. Därmed kan hörapparater vara till stor hjälp. Aktiv användning av hörapparater ger ett effektivt stöd och frigör den kognitiva energin som behövs för viktiga funktioner, exempelvis som att minnas. 

Att behandla en hörselnedsättning i ett tidigt stadie med hjälp av hörapparater kan skydda mot utvecklingen av demens. Det är därför viktigt att behandla en hörselnedsättning. Ju tidigare desto bättre. 

Läs gärna mer om studien i ett pressmeddelande publicerat av Oticon.

För att ta reda på om du har en hörselnedsättning är första steget att göra ett hörseltest: Boka hörseltest.

Vill du lära dig mer om hörsel och hörselnedsättning? 

Relaterade bloggartiklar: 

Relationen mellan hörsel och hjärna

Så påverkar din hörsel av modern teknik

Kostnadsfria digital föreläsningar om hörsel

 

Boka hörseltest hos Audika

Är du intresserad av att veta hur du hör? Fyll i formuläret nedan för att boka ett hörseltest hos oss på Audika.

Steg 1 av 4