Hörseltest görs av en legitimerad audionom på en hörselklinik. Hörseltest kostar 0-200 kr och ingen remiss krävs. Hur går hörseltestet till? Hörseltestet görs av en legitimerad audionom i en ljudisolerad miljö. Under hörseltestet får du göra olika hörselmätningar.

Hörseltest

Ett hörseltest görs för att få reda på hur du hör. På den här sidan får du all information du behöver om ett hörseltest. Hitta informationen du söker genom att scrolla eller genom att använda de populära länkarna:

Hörseltest görs av en legitimerad audionom på en hörselklinik. Hörseltest kostar 0-200 kr och ingen remiss krävs. Hur går hörseltestet till? Få information här!

Vem bör göra ett hörseltest?

Behöver du höja volymen på din tv? Har du svårt att följa med i konversationer när många pratar samtidigt? Behöver du ofta be andra att upprepa sig eller ställer du ofta frågan "vad sa du"? Då kan det vara dags att kolla hörseln och boka en tid för ett hörseltest. Du behöver ingen remiss för att boka tid för ett hörseltest.

Boka tid Tecken på nedsatt hörsel

Det kan vara svårt att själv upptäcka nedsatt hörsel eftersom hörseln ofta försämras gradvis. Testa din hörsel regelbundet för att få information om hur hur du hör och om det finns hjälpmedel som kan hjälpa dig att höra alla ljud som du vill höra. Vi tycker att alla detaljer i livet är viktiga att höra. Varmt välkommen att boka en tid för ett hörseltest eller hitta din närmaste hörselklinik. Läs mer om hur ett hörseltest går till längre ned på sidan. 

Hörseltest görs av en legitimerad audionom på en hörselklinik. Hörseltest kostar 0-200 kr och ingen remiss krävs. Hur går hörseltestet till? Hörseltestet görs av en legitimerad audionom i en ljudisolerad miljö. Under hörseltestet får du göra olika hörselmätningar.

Ett hörseltest genomförs i en ljudisolerad miljö av en legitimerad audionom. Under ditt hörseltest utför audionomen olika typer av hörselmätningar för att få så mycket information som möjligt om din hörsel. Hörselmätningarna görs på både höger och vänster öra, ett öra i taget. Hörselmätningarna tar 30 minuter, hela besöket tar 1 timme.

Under ett hörseltest genomför audionomen hörselmätningarna: tonaudiometri och talaudiometri. Syftet med tonaudiometri är att ta reda på hur du uppfattar ljud på olika frekvensnivåer. Syftet med talaudiometri är att få information om hur din hjärna tolkar ljuden som öronen tar emot.

Ett hörseltest inleds med undersökning av hörselgången och trumhinnan. Innan du får ta plats i den ljudisolerade miljön, får du ta på dig ett par hörlurar. Hörseln kommer sedan testas på olika frekvensnivåer, ett öra i taget. Du kommer att få höra olika toner, låga som höga, och din uppgift är att trycka på en knapp så fort du hör en ton. På så sätt får audionomen information om hur stark en ton måste vara för att du ska kunna uppfatta den.

 • Hörseltest görs av en legitimerad audionom på en hörselklinik. Hörseltest kostar 0-200 kr och ingen remiss krävs. Hur går hörseltestet till? Vilka hörselmätningar genomförs? Tonaudiometri är den absolut vanligaste typen av hörseltest.
   

   

   

Talaudiometri mäter förmågan att uppfatta tal-ljud. Under mätningen kommer du att höra olika meningar, med eller utan bakgrundsbrus, och din uppgift är att upprepa sista ordet i meningen. Exempelvis om rösten säger "nu kör ni bil" är din uppgift att upprepa sista ordet, som i detta fall är "bil". På så sätt får audionomen information om kvalitén på hörseln och om du hör tillräckligt bra för att klara dig i vardagslivet.

horseltest-testa-horseln-kolla-horseln-gratis-horseltest-horseltest-utan-remiss

Efter att du har genomfört ditt hörseltest får du berätta hur du upplever din hörsel. Du får berätta hur du tycker att du hör i olika situationer och vilka mål du har med din hörsel. Tycker du exempelvis att det är svårt att kunna urskilja orden som sägs när många pratar samtidigt och har du som mål att kunna delta i konversationerna när de förs på en restaurang? Det önskar audionomen att du delar med dig av. Ju mer information audionomen får, desto bättre kan audionomen hjälp dig till en bättre hörsel.

horseltest-kolla-horseln-testa-horseln-utan-remiss-gratis-horseltest-anhorig

Reflektera över hur du upplever att du hör innan du kommer till ditt hörseltest. Det kan vara bra att diskutera hur du upplever din hörsel med någon i din närhet för att få flera olika perspektiv på hur du hör. Vi rekommenderar dig också att någon i din närhet följer med dig på ditt hörseltest. Det är oftast enklare att diskutera informationen du fått med någon som varit med under ditt hörseltest. Få fler tips på hur du förbereder dig till ett hörseltest: 3 tips inför ditt besök eller gör en bokningsförfrågan.

Hörseltest görs av en legitimerad audionom på en hörselklinik. Hörseltest kostar 0-200 kr och ingen remiss krävs. Hur går hörseltestet till? Vad visar resultatet av hörseltestet? Kan en hörapparat hjälpa dig?

Resultatet av ditt hörseltest visar hur du hör, om hörseln är normal eller nedsatt. Ditt hörseltest visar på vilka frekvenser din hörsel är nedsatt och om du hör likadant på ditt högra som på ditt vänstra öra eller om det finns en så kallad sidoskillnad. Ditt hörseltest visar också om du kan vara hjälpt av hörapparat.

Resultatet av ditt hörseltest förs in i ett diagram, som kallas ett audiogram. Ett audiogram ger en visuell bild av din hörselkurva. Du kan se för varje frekvens vid vilken ljudnivå du uppfattar rena toner, det vill säga vart din "hörseltröskeln" ligger.

 • Hörseltest görs av en legitimerad audionom på en hörselklinik. Hörseltest kostar 0-200 kr och ingen remiss krävs. Hur går hörseltestet till? Hörseltestet presenteras i ett audiogram.
   
   

Om ditt hörseltest visar att din hörsel är nedsatt och om audionomen bedömer att du kan vara hjälpt av hörapparat, är rekommendationen att prova ut en hörapparat. En hörapparat hjälper personer med nedsatt hörsel till en bättre hörsel. Din legitimerade audionom hjälper dig med val av hörapparat med utgångspunkt i dina individuella behov. Dagens hörapparater är moderna. Hörapparaterna är digitala, små och har aldrig varit så tekniskt avancerade som nu. Läs mer om hörapparater genom att klicka på länken: hörapparater. Vill du veta vad en hörapparat kostar? Klicka på länken: kostnad för hörapparater.

 • Hörseltest görs av en legitimerad audionom på en hörselklinik. Hörseltest kostar 0-200 kr och ingen remiss krävs. Hur går hörseltestet till? Visar resultatet av hörseltestet att du kan vara hjälpt av hörapparat?
Hörseltest görs av en legitimerad audionom på en hörselklinik. Hörseltest kostar 0-200 kr och ingen remiss krävs. Hur går hörseltestet till? Vart kan du göra ett hörseltest? Kolla hörseln på Audikas hörselkliniker.

Ett hörseltest genomförs på en hörselklinik. Audika har ett 30-tal hörselkliniker runt om i södra och mellersta Sverige. Läs mer om vart du kan göra ett hörseltest.

Hitta en hörselklinik

Kostnaden för ett hörseltest skiljer sig åt beroende på vart i Sverige du bor. Audika arbetar på uppdrag av olika regioner/landsting i Sverige. I vissa landsting/regioner är ett hörseltest gratis, i andra inte. Du kan göra ett hörseltest på Audikas hörselkliniker utan remiss. Boka hörseltest via vårt bokningsformulär.

I Stockholm, Uppsala, Kalmar, Karlskrona och Västerås är hörseltest gratis. Du behöver ingen remiss för att boka ett hörseltest. Läs mer om hörseltest och hörselkliniker i din region/stad, klicka på de röda länkarna:

I Skåne och Östergötland kostar ett hörseltest 200 kr (frikort gäller). Du behöver ingen remiss för att boka en tid för ett hörseltest. Läs mer om hörseltest och hörselkliniker i din specifika region, klicka på de röda länkarna:

horseltest-audika-kolla-horseln-testa-horseln-gratis-horseltest-utan-remiss

Vår vision är att hjälpa fler personer att höra bättre, en person i taget. Vi utgår från att varje person är unik och har individuella behov. För oss finns det inga kompromisser, vi vill att du ska kunna höra alla livets detaljer och  att du ska nå din fulla hörselpotential. Varmt välkommen att göra ett hörseltest hos oss.

Hitta närmaste hörselklinik

Mer om hörsel och hela hörselprocessen

Vill du veta mer om hela hörselprocessen och lära dig mer om hörselprocessens alla steg? På vår sida om hörselprocessen hittar du en beskrivning av alla steg i hörselprocessen. Du får exempelvis information om vad som händer efter att du har provat ut en hörapparat och vad alla stegen kostar i ditt specifika område. Klicka på länken: hörselprocessen för att komma till sidan. 

Hörselklinik

Hitta din
hörselklinik

Hitta hörselklinik