Sambandet mellan bullriga miljöer och nedsatt hörsel

Av Audika
2019-10-17

Visste du att det finns ett samband mellan bullriga miljöer och nedsatt hörsel? Att bo i en storstad som präglas av mycket buller eller höga ljudnivåer kan leda till att risken för att få nedsatt hörsel ökar. Vilka städer ligger i riskzonen och vad kan du göra för att minimera risken för att din hörsel påverkas? Läs mer nedan!

Städer som präglas av mycket buller

Vad har egentligen Barcelona, New York och Stockholm gemensamt? De finns med på listan över världens 50 mest bullriga storstäder. Städerna präglas främst av buller från trafik, maskiner och industrier. Buller som riskerar att skada din hörsel. 


Bullriga miljöer påverkar din hörsel

Om du dagligen utsätter din hörsel för mycket buller eller höga ljudnivåer finns det, enligt WHO (World Health Organisation), en risk att din hörsel skadas. Det kan helt enkelt leda till att din hörsel blir nedsatt1. Det är därför viktigt att ta hand om din hörsel och ta reda på hur du kan gå tillväga för att skydda din hörsel.


Skydda din hörsel

Om du lever/bor i en av de mest bullriga städerna i världen eller har ett arbete som präglas av mycket höga ljudnivåer, är det viktigt att du börjar fundera på hur du kan ta hand om din hörsel. Kanske kan några av nedan inledande frågor hjälpa dig:

  • Finns det sätt att minimera risken för att utsätta hörseln för mycket buller eller höga ljudnivåer?

  • Finns det möjlighet att använda hörselskydd i vissa situationer? 

  • Kan du gå undan till en tyst miljö någon gång under dagen så att hörseln får vila från alla bakgrundsljud? 

  • Har du möjlighet att investera i brusreducerande hörlurar som kan stänga ute buller?


Om du behöver hjälp

Om du märker att din hörsel har förändrats, tveka inte att söka hjälp. Det första steget till en bättre hörsel är ett hörseltest. Testet kostar 0-200 kr (beroende på var i Sverige du bor) och du behöver ingen remiss för att boka en tid. Boka ett hörseltest eller hitta din hörselklinik.  

1. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/data-and-statistics

0 kommentarer