Yrkesverksam och använder hörapparater? Lär dig om arbetsplatshjälpmedel!

Av Audika
2020-03-03

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att höra bra på arbetet. Ibland kan det vara så att hörapparaten inte riktigt räcker till. Med små, smarta hjälpmedel kan vi förbättra situationer som vanligtvis ger stora problem. Läs mer om arbetsplatshjälpmedel nedan!

Vad kan du få hjälp med?

Till exempel kan du få hjälp att höra bättre på både mindre och större möten, på längre avstånd samt uppfatta samtal tydligare i bullriga miljöer. När hörseln kräver mindre ansträngning presterar du oftast bättre. Du kan lyssna på ett avslappnat sätt och fokusera på det viktigaste, utan att bli trött. Med hjälp av arbetsplatshjälpmedel har du möjlighet att vara ditt bästa jag på arbetet, varje dag.

Du har rätt till bidrag från Försäkringskassan

Även det roligaste arbete kan bli ansträngande om man inte hör tillräckligt bra. Genom att anpassa din arbetsplats kan du som har hörapparat fungera ännu bättre i ditt yrkesliv. Audikas legitimerade audionomer hjälper dig med hela processen - från val av arbetsplatshjälpmedel till ansökan av bidrag hos Försäkringskassan.

Så går det till att prova ut arbetsplatshjälpmedel

Det är enkelt att förbättra din arbetsmiljö. Du som har hörapparat har möjlighet att få hjälp med att höra ännu bättre på ditt arbete. Vi hjälper dig hela vägen från start till att allt är på plats och fungerar som det ska.

1. Vi börjar med att träffas och gå igenom vad du behöver. Om du vill, tittar vi närmare på din arbetsplats. Vi föreslår en lösning som du får möjlighet att testa i din arbetsmiljö. 

2. Är du yngre än 68 år och har en fast anställning (som du har haft i minst 1 år) har du möjlighet att göra en ansökan om bidrag för hörselhjälpmedel till Försäkringskassan. Om Försäkringskassan beviljar din ansökan behöver du inte betala något själv. Vi hjälper dig med din ansökan.

3. Du får dina hjälpmedel och vi kontrollerar att allting fungerar som det ska.

Kontakta oss för att få hjälp

Vill du ha hjälp med arbetsplatsanpassning? Fyll i kontaktformuläret nedan eller skicka ett email så får du kontakt med våra legitimerade audionomer. Du kan även läsa mer på vår sida: Arbetsplatshjalpmedel.

0 kommentarer