Coronaviruset – Audikas försikthetsåtgärder

Av Audika
2020-03-16

Vi på Audika följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer angående Coronaviruset, COVID-19. Vi värnar om våra medarbetares hälsa såväl som våra kunders hälsa. Det betyder att vi har tagit fram rutiner och processer för att förebygga och förhindra risk för eventuell smittspridning internt och externt. Läs mer nedan om hur vi på Audika arbetar och vad det kan innebära för dig som kund. 

Interna försiktighetsåtgärder 

Vi på Audika har vidtagit nedan försiktighetsåtgärder i förebyggande syfte för att minska en eventuell smittspridning av Coronaviruset.

Vi är extra noga med handhygien och rengöring av utrustning, inga handskakningar eller kramar förekommer, ingen medarbetare som uppvisar eventuella symptom (förkylning, luftvägssymptom, feber) går till arbetet (vi har speciella rutiner införda för hantering om eventuella symptom uppvisas), medarbetare som vistats utomlands (speciellt i riskområden) stannar hemma i 14 dagar och medarbetare uppmanas att välja färdmedel så som bil eller cykel till och från arbetet.

Externa försiktighetshetsåtgärder

Audikas interna riktlinjer ovan gäller även för våra kunder. Vi uppmanar alla kunder att vara extra noga med handhygien, undvika handskakningar/kramar, inte besöka oss vid Corona-symtom (se specificering ovan) och inte besöka oss inom 14 dagar efter hemkomst från utlandet.

Om du som är kund till oss är frisk och har en tid inbokad är du som vanligt varmt välkommen till oss. Alla Audikas hörselkliniker är öppna enligt ordinarie öppettider. Som en extra försiktighetsåtgärd har vi valt att ställa in våra drop-in tillfällen under en tid framöver. Det betyder att Hörselonsdag och Drop-in service ställs in från och med tisdag 17/3. Du är istället varmt välkommen att boka in en tid för ditt ärende. Kontakta Audikas kundservice om du behöver hjälp - Audikas kundservice är öppen enligt ordinarie öppettider. 

Vi vill på förhand tacka alla för visad hänsyn. Revidering av ovan information kan förekomma – vi följer utvecklingen kontinuerligt.

Har du frågor eller funderingar om hur Audika arbetar med anledning av Coronaviruset? Tveka inte att kontakta vår kundservice.

Håll dig uppdaterad på senaste nytt från Folkhälsomyndigheten.

Få kontakt med vården via 1177.

0 kommentarer