Föreläsning om "vägar till empowerment"

Av Audika
2022-05-13

Tillsammans med den ideella föreningen Språkbruket höll Audika en föreläsning i temat "Vägar till Empowerment" på SPAF - svenska pedagogiska audiologiska föreningen. Där vi tillsammans med Språkbruket pratade om vikten av att lyfta hörselfrågan för alla. 

Det är särskilt viktigt för nyanlända samt andra som lär sig svenska som andraspråk, och att våga söka hjälp för sin hörsel för att också kunna tillgodose en språkinlärning till fullo. Vi på Audika stöttar Språkbruket i sin viktiga resa att alla människor ska ha möjlighet till delaktighet i det svenska samhället genom att behärska det svenska språket.

Bild på föreläsarna från Audika och Språkbruket

 

0 kommentarer